Ukupna cena:

 

Uputstvo za postavljanje dinamickih banera

Evo i primera IFRAME sadrzaja u akciji
Imajte na umu da su sadrzaj, velicina i stil IFRAME sadrzaja u potpunosti u vasim rukama, tj da ga mozete potpuno prilagoditi svom sajtu - uputstvo sledi


1. Izaberite sadrzaj koji vam odgovara (detaljni opis se nalazi nize)

2. Ubacite odgovarajuci IFRAME kod u vas HTML

 

Za detaljnije objasnjenje pogledajte dole

 

 

 

Primer CSS-a pogledajte dole

 


1. Spisak funkcija za dohvatanja razlicitih vrsta sadrzaja

Sintaksa Opis Primer
RECENT-ITEMS-SHOP_N Dohvati N najnovijih artikala i prikazi ih u listi RECENT-ITEMS-SHOP_5 (5 najnovijih artikala)
RECENT-THUMBS-SHOP_N_R Dohvati N najnovijih artikala i prikazi sa slicicama u tabeli (R artikala u redu) RECENT-THUMBS-SHOP_6_3 (6 artikala, u 2 reda, po 3 artikla u redu)
RECENT-THUMBS-SHOP_3_1 (3 artikla, u 3 reda, artikli jedan ispod drugog)
TOP-ITEMS-SHOP_N Dohvati N najaktuelnijih artikala i prikazi ih u listi TOP-ITEMS-SHOP_5 (5 najaktuelnijih artikala)
TOP-THUMBS-SHOP_N_R Dohvati N najaktuelnijih artikala i prikazi sa slicicama u tabeli (R artikala u redu) TOP-THUMBS-SHOP_6_3 (6 artikala, u 2 reda, po 3 artikla u redu)
TOP-THUMBS-SHOP_3_1 (3 artikla, u 3 reda, artikli jedan ispod drugog)
DISCOUNT-ITEMS-SHOP_N Dohvati N artikala koji su na najvecem popustu i prikazi ih u listi DISCOUNT-ITEMS-SHOP_5 (5 artikala na najvecem popustu)
DISCOUNT-THUMBS-SHOP_N_R Dohvati N artikala koji su na najvecem popustu i prikazi sa slicicama u tabeli (R artikala u redu) DISCOUNT-THUMBS-SHOP_6_3 (6 artikala, u 2 reda, po 3 artikla u redu)
DISCOUNT-THUMBS-SHOP_3_1 (3 artikla, u 3 reda, artikli jedan ispod drugog)
     
RECENT-ITEMS-SHOP-RND_X_N Dohvati X najnovijih artikala i prikazi N njih (po slucajnom izboru) u listi RECENT-ITEMS-SHOP_10_5 (od 10 najnovijih artikala, prikazi 5 po slucajnom izboru)
RECENT-THUMBS-SHOP-RND_X_R_N Dohvati X najnovijih artikala i prikazi N njih (po slucajnom izboru) sa slicicama u tabeli (R artikala u redu) RECENT-THUMBS-SHOP_15_3_6 (od 15 najnovijih artikala, izaberi 6 artikala, u 2 reda, po 3 artikla u redu)
TOP-ITEMS-SHOP-RND_X_N Dohvati X najaktuelnijih artikala i prikazi N njih (po slucajnom izboru) u listi TOP-ITEMS-SHOP_RND_20_5 (od 20 najaktuelnijih artikala, prikazi 5 po slucajnom izboru)
TOP-THUMBS-SHOP_RND_X_R_N Dohvati X najaktuelnijih artikala i prikazi N njih (po slucajnom izboru) sa slicicama u tabeli (R artikala u redu) TOP-THUMBS-SHOP_RND_12_3_6 (od 12 najaktuelnijih artikala, izaberi 6 njih, prikazi u 2 reda, po 3 artikla u redu)
DISCOUNT-ITEMS-SHOP-RND_X_N Dohvati X artikala koji su na najvecem popustu i prikazi N njih (po slucajnom izboru) u listi DISCOUNT-ITEMS-SHOP_RND_10_5 (od 10 artikala na najvecem popustu, prikazi 5 njih)
DISCOUNT-THUMBS-SHOP-RND_X_R_N Dohvati X artikala koji su na najvecem popustu i prikazi N njih (po slucajnom izboru) sa slicicama u tabeli (R artikala u redu) DISCOUNT-THUMBS-SHOP-RND_15_3_6 (od 15 artikala na navjecem popustu, izaberi 6 njih, u 2 reda, po 3 artikla u redu)

2. Parametri za IFRAME

height = visina IFRAME-a
width = sirina IFRAME-a
frameborder = sirina bordera oko IFRAME-a
scrolling = da li da IFRAME ima scrollbar
src = "http://www.fss-onlineshop.com/user/item_external.jsp?"  - obavezan deo
f_shop_id = ID prodavnice cije artikle prikazujete (43= FSS; 4=Mala Srpska prodavnica; 5=Yu Sport Shop; 7=DVD Zona)
f_lang_id = ID jezika (1=srpski; 2=engleski)
f_partner_id = vas partnerski ID
f_css = puni URL fajla sa CSS stilovima za prikaz IFRAME sadrzaja (vidi 3)
f_tag = funkcija za prikaz artikala (vidi 1)

3. CSS fajl - stilovi za prikaz IFRAME sadrzaja

body {
margin: 0px ;
background: White ;
}

TABLE.thumbs_list {
width: 100% ;
}

TD.thumbs_list {
text-align: center;
}

TD.thumbs_list IMG {
height: 80px;
}

TD.thumbs_list A {
FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #003F82; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}

Ovaj fajl snimite na svoj server i URL fajla specificirajte u f_css parametru (vidi 2)

 

3. Kreirajte CSS za prikaz IFRAME-a